Lapkričio 24 d., 2022

Lyčių studijų institucionalizavimas Lietuvoje prasidėjo 1992 m. Vilniaus universitete įkūrus Moterų studijų centrą, kurio pavadinimas 2002 m. pakeistas į Lyčių studijų centras. Šiais metais minime lyčių studijų ir tyrimų 30 metų sukaktį Vilniaus universitete ir bendrai Lietuvoje. Ta proga rengiama tarptautinė konferencija „Lyčių studijos ir aktyvizmas 2022: (re-/de-/?-) institucionalizacija kintančiose realybėse“.

Lyčių studijų situacija Lietuvoje vis dar yra neapibrėžta: Lietuvos aukštosiose mokyklose lyties problematika tyrinėjama pavienių mokslinink(i)ų ar tyrimų grupių; iki šiol Lietuvos aukštosiose mokyklose nėra jokios pakopos lyčių studijų programos; nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus „Studijų krypčių ir krypčių grupių sąrašui“, nebeliko ir lyčių studijų krypties.  

Todėl šios konferencijos tikslas – suburti lyčių studijų srityje dirbančių mokslinink(i)ų bendruomenę ir aptarti lyčių studijų situaciją Lietuvoje ir kitose Rytų, Pietų, Vakarų, Šiaurės Europos bei kitų pasaulio regionų šalyse ir mokslo bendruomenėse. Kokiu lygiu yra institucionalizuotos lyčių studijos? Kokios pastebimos lyčių studijų de-institucionalizacijos tendencijos? Ar yra poreikis ir, jei taip, kokios galimybės re-institucionalizuoti lyčių studijas? – tai pagrindiniai konferencijos diskusijų kryptis nurodantys klausimai, kurie, tikimės, nuves link politinių, ekonominių, kultūrinių, kt. veiksnių, sąlygojančių tarpdisciplininių lyčių studijų institucionalizacijos lygmenį apgalvojimo, lyčių studijų reikšmės (aukštojo) mokslo (ir inovacijų) plėtrai ir bendrai visuomenės raidai įvertinimo, lyčių studijų lauko eksperčių ir ekspertų vaidmens (aukštojo) mokslo (ir inovacijų) erdvėje bei visuomenėje reflektavimo ir kt.

Kviečiame pasidalinti savo tyrimų rezultatais ir įžvalgomis lyčių studijų institucionalizacijos ir susijusiomis, lyties problematiką analizuojančiomis temomis – dalyvauti konferencijoje skaitant žodinį pranešimą ar pristatant stendinį pranešimą.

Svarbios datos

  • Pranešimų santraukų lauksime iki 2022 m. spalio 20  d.
  • Informaciją apie kvietimą skaityti / pristatyti pranešimą konferencijoje gausite iki 2022 spalio 23 d.
  • Registracija į konferenciją.
  • Konferencijos programa bus paskelbta 2022 m. lapkričio 6 d.

Santraukų pateikimas čia

Konferencijos mokestis: 100 eurų. Į konferencijos mokestį įskaičiuota: dalyvavimas konferencijos plenarinėse sesijose ir visose teminėse sekcijose, konferencijos dalyvio (ės) paketas, kavos pertraukos ir pietūs.

Konferencija vyks hibridiniu būdu. Dalyvaujantiems konferencijoje nuotoliniu būdu, dalyvio mokestis – 50 eurų. Šis mokestis bus skirtas konferencijos nuotolinių technologijų įrangos nuomai.

Norint dalyvauti konferencijoje skaitant ar pristatant pranešimą, privaloma užsiregistruoti: http://www.genderconference.kf.vu.lt/lt/registration  ir sumokėti dalyvavimo konferencijoje mokestį.

Konferencijos vieta: VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras (MKIC), Saulėtekio al. 5, Vilnius

Jei turite klausimų: genderconference@kf.vu.lt